PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA - VIDEO

obejrzyj wprowadzenie do projektu CROWD1