PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA - AUDIO

wysłuchaj wprowadzenia do projektu CROWD1